2022 m. susietoji parama už pienines karves

Grįžti atgal

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC) apskaičiavo 2022 m. susietąją paramą už pienines karves. ŽŪIKVC Tiesioginių išmokų už pieną informacinės sistemos duomenimis, apskaičiuotos paramos suma, 2022 m. palyginus su 2021 m., padidėjo 1,28 mln. Eur, arba 3,6 proc., ir siekia 37,12 mln. Eur. Paramos gavėjų skaičius, 2022 m. palyginus su 2021 m., sumažėjo 2,15 tūkst., arba 10,2 proc., ir siekė 18,98 tūkst. Pieninių karvių, už kurias apskaičiuota susietoji parama, skaičius sumažėjo 3,92 tūkst., arba 2,0 proc., ir siekė 194,97 tūkst. ŽŪIKVC Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, 2022 m. lapkričio 1 d. Lietuvoje įregistruotų pieninių veislių karvių skaičius, palyginti su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, išliko gana stabilus − sumažėjo 0,6 proc. iki 225,38 tūkst. Analizuojamu laikotarpiu pieninių veislių karvių laikytojų skaičius Lietuvoje sumažėjo 10,0 proc. ir dabar jų yra 21,97 tūkst. Šalyje vykstant struktūriniams pokyčiams ir stambėjant pieninių veislių karvių bandoms, paramos gavėjų skaičius kasmet mažėja. ŽŪIKVC duomenimis, vidutiniškai paramos gavėjams tenkanti paramos suma tendencingai auga. Įgyvendinant Susietosios paramos už pienines karves priemonę siekiama palaikyti pieno gamintojų pajamas ir užtikrinti dabartinį gamybos lygį žemės ūkio valdų (toliau – valda) valdytojams.

Informacija apie apskaičiuotą 2022 m. susietąją paramą už pienines karves perduota Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, kuri vykdo paramos sumų mokėjimus paramos gavėjams.

ŽŪIKVC Tiesioginių išmokų už pieną informacinės sistemos duomenimis, 2022 m. palyginus su 2021 m., pieninių veislių karvių, kurioms skirta susietoji parama, skaičius mažėjo visose apskrityse, bet labiausiai − Kauno ir Vilniaus apskrityse.

ŽŪIKVC Tiesioginių išmokų už pieną informacinės sistemos duomenimis, 2022 m. palyginus su 2021 m., paramos gavėjų skaičius sumažėjo visose apskrityse, bet labiausiai − Vilniaus ir Panevėžio apskrityse.

ŽŪIKVC Tiesioginių išmokų už pieną informacinės sistemos duomenimis, 2022 m. palyginus su 2021 m., paramos suma didėjo visose apskrityse, bet labiausiai − Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Didžiausia paramos suma 2022 m. laikotarpiu atiteko Tauragės apskrities paramos gavėjams. Lietuvoje vidutiniškai vienam paramos gavėjui tenkanti paramos suma 2022 m. siekė 1 955,71 Eur., o vidutinio ūkio dydis kuriam skirta parama sudarė 10,27 karvės.

Žemiau lentelėje pateikiama informacija apie ŽŪIKVC apskaičiuotos paramos gavėjų skaičių, pieninių karvių skaičių ir apskaičiuotos paramos sumą 2022 metais.

Pasidalinkite su kitais
Informacija nepateikta
Scroll to Top