Informacinių sistemų administravimo skyrius

Grįžti atgal

Darbuotojų kontaktai

Pareigos Vardas ir pavardė El. paštas Telefono numeris Mob. telefono numeris

Informacija nėra skelbiama vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 “Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo”, 17 punktu.

Scroll to Top