USDA vasario mėn. padidino 2023–2024 m. kviečių, bet sumažino kitų grūdų derliaus prognozę pasaulyje

Grįžti atgal

JAV Žemės ūkio departamento (toliau – USDA) 2024 m. vasario mėn. prognozės duomenimis, 2023–2024 m. kviečių derliaus prognozė pasaulyje, palyginti su sausio mėn. derliaus prognoze, padidinta 0,83 mln. t ir turėtų sudaryti 785,74 mln. t. Kviečių derliaus prognozė padidinta Irake ir Argentinoje.

USDA duomenimis pasaulinio kviečių sunaudojimo 2023–2024 m. prognozė padidinta 1,08 mln. t ir turėtų sudaryti 797,52 mln. t. Kviečių sunaudojimo prognozė padidinta Indijoje. Minėtoje šalyje vyriausybė ėmėsi priemonių kainų infliacijai mažinti ir dėl to grūdus pradėjo pardavinėti iš rezervų.

Kviečių eksportas analizuojamu laikotarpiu pasaulyje turėtų padidėti 1,15 mln. t ir sudaryti 210,69 mln. t. Kviečių eksporto prognozė padidinta dėl numatomo didesnio Ukrainos, Argentinos, Australijos ir Turkijos kviečių eksporto. Kviečių eksporto padidėjimą iš dalies turėtų kompensuoti prognozuojamas mažesnis Jungtinės Karalystės ir Brazilijos kviečių eksportas. Kviečių importo prognozė pasaulyje taip pat padidinta 0,74 mln. t ir turėtų sudaryti 209,89 mln. t.

Naujausiais USDA duomenimis, 2023–2024 m. kviečių atsargos pasaulyje turėtų sumažėti 0,59 mln. t (iki 259,44 mln. t). Mažesnės kviečių atsargos prognozuojamos Indijoje, Kinijoje ir Ukrainoje. Pasaulyje tai būtų pačios mažiausios atsargos nuo 2015–2016 m.

2024 m. vasario mėn. USDA prognozės duomenimis, 2023–2024 m. pasaulyje kitų grūdų (kukurūzų, sorgų, miežių, rugių, avižų, sorų ir grūdų mišinių) derliaus prognozė, palyginti su sausio mėn. prognoze, sumažinta 3,77 mln. t – iki 1 510,08 mln. t. Mažesnio kukurūzų derliaus laukiama Brazilijoje, Meksikoje ir Serbijoje. Brazilijoje kukurūzų derliaus prognozė sumažinta dėl mažesnio kukurūzų ploto. Didesnis kukurūzų derlius prognozuojamas Indijoje ir Turkijoje.

Pasaulinė kitų grūdų sunaudojimo prognozė 2023–2024 m., palyginti su prieš tai buvusia prognoze, sumažinta 0,73 mln. t ir turėtų sudaryti 1 491,70 mln. t. Bendra 2023–2024 m. kitų grūdų eksporto prognozė analizuojamu laikotarpiu padidinta 0,67 mln. t (iki 240,92 mln. t), o importo – sumažinta 0,97 mln. t (iki 229,22 mln. t). Pagrindiniai pasaulinės prekybos kitais grūdais pokyčiai 2023–2024 m. apima padidėjusį Ukrainos ir Pakistano kukurūzų eksportą, bet numatomas mažesnis Brazilijos, Indijos ir Serbijos kukurūzų eksportas. Kukurūzų importo prognozė sumažinta Bangladešui ir ES. Prognozuojamas Australijos ir Ukrainos miežių eksporto padidėjimas, bet gali sumažėti Kanados miežių eksportas.

2023–2024 derliaus metų pabaigoje kitų grūdų atsargų prognozė sumažinta 3,16 mln. t ir turėtų sudaryti 322,06 mln. t. Iš jų – kukurūzų atsargų prognozė sumažinta 3,16 mln. t (iki 322,06 mln. t). Mažesnės kukurūzų atsargos prognozuojamos Ukrainoje, Brazilijoje, Indijoje, ES, Meksikoje ir Paragvajuje.

Šaltinis USDA

Scroll to Top