Nepaisant ir toliau mažėjančios pieninių galvijų bandos Europos Sąjungoje (toliau – ES), 2024 m. ES valstybėse* žalio pieno supirkimas turėtų šiek tiek padidėti.

Grįžti atgal

Praėjusiais metais, nepaisant mažėjančių, bet vis dar aukštame kainų lygyje išsilaikiusių žalio pieno kainų, ES valstybėse* buvo supirkta 144,71 mln. t žalio pieno, t. y. 0,1 proc. daugiau nei 2022 m. Nors bendras ES valstybėse* supirktas žalio pieno kiekis keitėsi nedaug, tačiau žalio pieno supirkimo pokyčiai tarp kai kurių valstybių buvo stebimi: pavyzdžiui, Airijoje, Prancūzijoje, Italijoje žalio pieno supirkimas sumažėjo, o Belgijoje, Vokietijoje ir Lenkijoje – padidėjo. Lietuvoje nagrinėjamu laikotarpiu buvo supirkta 1,35 mln. t žalio pieno – 0,8 proc. mažiau nei prieš metus. Šiems pokyčiams įtakos turėjo orų sąlygos ir struktūriniai pokyčiai.

Nepaisant gana stabilios žalio pieno pasiūlos, ES valstybėse* stebimas ilgalaikis pieninių galvijų bandos mažėjimas (2023 m. pieninių galvijų banda sumažėjo 1,7 proc.). Šį mažėjimą kompensavo žalio pieno išeigos padidėjimas, kuris pernai buvo apie 1,8 proc., didesnis nei 2022 m. Taip pat dėl palankių oro sąlygų buvo stebimas pieno kokybės pagerėjimas: pieno riebalų kiekis žaliame piene padidėjo apie 0,7 proc., o pieno baltymų kiekis žaliame piene padidėjo apie 0,6 proc.

Europos Komisija prognozuoja, kad 2024 m. esant įprastoms oro sąlygoms ir aukštesniam žalio pieno kainų lygiui, ES valstybėse* žalio pieno supirkimas turėtų būti apie 0,4 proc. didesnis nei prieš metus. Nors ir šiais metais tikimasi tolesnio ES pieninių galvijų bandos mažėjimo (apie 0,5 proc.), tačiau tai neturėtų turėti įtakos žalio pieno pasiūlai dėl 0,9 proc. išaugsiančios žalio pieno išeigos.

Šių metų I ketvirtį ES valstybėse* supirkta 36,33 mln. t žalio pieno – 1,1 proc. daugiau nei 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu. Analizuojamą ketvirtį, palyginti su 2023 m. I ketvirčiu, Lietuvoje žalio pieno supirkimas padidėjo apie 7,1 proc. (iki 320,3 tūkst. t).

2024 m. pradžioje ES žalio pieno supirkimo kainos stabilizavosi ir siekė apie 0,46 EUR/kg. Šis aukštas kainų lygis net 15,0 proc. viršijo 5 metų žalio pieno supirkimo kainų vidurkį.

* Be Liuksemburgo duomenų.

Šaltinis EK

Scroll to Top