IGC padidino 2023–2024 m. pasaulinio grūdų derliaus prognozę

Grįžti atgal

Tarptautinės grūdų tarybos (toliau – IGC) 2024 m. sausio 11 d. duomenimis, 2023–2024 m. pasaulinio grūdų derliaus prognozė, palyginti su prieš tai buvusia prognoze, padidinta 11,3 mln. t (iki 2 306,7 mln. t), ir tai būtų 37,6 mln. t daugiau nei 2022–2023 m. Grūdų derliaus prognozė padidinta dėl laukiamo didesnio kukurūzų derliaus pasaulyje.

Bendras grūdų sunaudojimas pasaulyje analizuojamu laikotarpiu prognozuojamas 6,4 mln. t didesnis ir turėtų sudaryti 2 314,3 mln. t. 2023–2024 m., palyginti su 2022–2023 m., grūdų sunaudojimas pasaulyje turėtų būti didesnis 42,9 mln. t. 2023–2024 m. grūdų prekybos apimtys pasaulyje pagal naujausias prognozes turėtų sudaryti 415,3 mln. t ir tai būtų 5,2 mln. t daugiau nei buvo prognozuota 2023 m. lapkričio mėn., bet 12,9 mln. t mažiau, palyginti su 2022–2023 m.

IGC naujausiais sausio mėnesio prognozės duomenimis, grūdų atsargos pasaulyje 2023–2024 derliaus metų pabaigoje numatomos didesnės 5,3 mln. t ir turėtų sudaryti 590,2 mln. t, tai būtų 7,5 mln. t mažiau, palyginti su 2022–2023 derliaus metų pabaigos atsargomis.

IGC pirmos preliminarios 2024–2025 metų derlius prognozės duomenimis, tikimasi kad grūdų derlius turėtų būti gausesnis, nei 2023–2024 m. ir galbūt geresnis derlius daugiau nei kompensuos nedidelį javų ploto sumažėjimą. 2024–2025 m. prognozuojama, kad suvartojimas turėtų atitikti rekordinį 2023–2024 m. lygį ir viršytų derlių, todėl atsargos gali dar labiau sumažėti iki žemiausio lygio per paskutinius šešis sezonus. Prognozuojamas nedidelis prekybos sumažėjimas, įskaitant mažesnius pristatymus į Kiniją ir ES.

IGC naujausiais duomenimis, kviečių derlius pasaulyje 2023–2024 m. gali siekti 788,3 mln. t ir tai būtų 1,7 mln. t daugiau nei buvo prognozuota 2023 m. lapkričio mėn., bet 15,4 mln. t mažiau, palyginti su 2022–2023 m. Kviečių sunaudojimas pasaulyje analizuojamu laikotarpiu turėtų sudaryti 804,4 mln. t ir tai būtų 0,6 mln. t daugiau nei ankstesnėje prognozėje ir 9,3 mln. t daugiau, palyginti su 2022–2023 m. Kviečių sunaudojimas 2023–2024 m., palyginti su 2022–2023 m., maistui gali padidėti 1,0 proc. (iki 553,6 mln. t), pašarams – 3,4 proc. (iki 155,4 mln. t), o pramonei – 5,9 proc. (iki 25,3 mln. t).

IGC prognozės duomenimis, kviečių prekybos 2024 m. sausio mėn. prognozė padidinta 2,2 mln. t, o 2023–2024 m., palyginus su 2022–2023 m., gali būti mažesnė 9,7 mln. t ir sudaryti 197,9 mln. t. Kviečių atsargų prognozė per analizuojamą laikotarpį padidinta 1,6 mln. t. 2023–2024 m., palyginti su 2022–2023 m., kviečių atsargos gali būti 16,1 mln. t mažesnės ir sudaryti 265,6 mln. t.

Šaltinis IGC

Scroll to Top