Europoje dėl nepalankių meteorologinių sąlygų vasaros pradžioje gali nukentėti grūdų derlingumas

Grįžti atgal

ES pasėlių derlingumo prognozių sistemos (toliau – MARS) 2024 m. birželio  mėnesio duomenimis, drėgmės perteklius Beniliukso šalyse, Vakarų Vokietijoje, šiaurės rytų Prancūzijoje ir šiaurinėje Italijoje, gali neigiamai paveikti pasėlių augimą ir pabloginti sąlygas lauko darbams atlikti. Vasarinių javų sėja kai kur vėluoja iki dviejų mėnesių ir vis dar tebevyksta keliuose iš šių regionų. Pietų Vokietijoje pastarojo meto intensyvūs krituliai paskatino vandens kilimą ir vietiniai potvyniai pablogino situaciją, nors anksčiau pasėliams augti sąlygos buvo gana palankios. Rytų Vokietijoje, pietvakarių Lenkijoje ir šiaurės rytų Lenkijoje dirvožemio drėgmės lygis mažėja, kol kas be neigiamo poveikio pasėliams. Vengrijoje, Rumunijoje, Ukrainoje ir dalyje Rusijos, jaučiamas užsitęsęs drėgmės trūkumas gali neigiamai paveikti žiemkenčių derlių. Ispanijoje, kur grūdų derliaus tikimasi gana gausaus, birželio karščio bangos kai kuriose rytinėse dalyse pablogino žiemkenčių būklę, kurie jau buvo paveikti drėgmės trūkumo.

Kviečių derlingumo prognozė ES šalyse 2024 m. sumažinta nuo 5,71 t/ha iki 5,64 t/ha, ir tai būtų toks pat derlingumas kaip paskutinių penkerių metų vidurkis. 2023 m. kviečių derlingumas buvo 5,59 t/ha. Miežių derlingumo prognozė ES šalyse 2024 m. išliko tokia pati – 5,14 t/ha, bet tai būtų 4,0 proc. daugiau palyginti su paskutinių penkerių metų vidurkiu. 2023 m. miežių derlingumas buvo 4,63 t/ha. Rugių derlingumo prognozė analizuojamu laikotarpiu taip pat išliko nepakitusi ir turėtų sudaryti 4,3 t/ha, o palyginti su paskutinių penkerių metų vidurkiu derlingumas turėtų būti didesnis 4,0 proc. 2023 m. rugių derlingumas buvo 4,10 t/ha.

MARS analitikai prognozuoja, kad 2024 m. rapsų derlingumas ES šalyse gali sumažėti nuo 3,21 t/ha iki 3,16 t/ha, bet tai būtų toks pat derlingumas kaip paskutinių penkerių metų vidurkis. Prieš metus Europos rapsų derlingumas siekė 3,17 t/ha.

Šaltinis MARS

Scroll to Top