ES šalyse 2024 m. prognozuojamas didesnis grūdų ir rapsų derlius nei 2023 m.

Grįžti atgal

Europos Sąjungos grūdų prekybos asociacijos (toliau – Coceral) 2023 m. gruodžio mėn. duomenimis, ES šalyse 2024 m. prognozuojamas 274,06 mln. t grūdų derlius, tai būtų 9,18 mln. t daugiau, palyginti su 2023 m. 2024 m. derliui didesni javų pasėlių plotai pasėti Ispanijoje, bet 2023 m. rudenį dėl gausių kritulių mažesnis žieminių javų plotas pasėtas Prancūzijoje, Vokietijoje, Baltijos šalyse ir Lenkijoje.

Coceral naujausios prognozės duomenimis, ES šalyse 2024 m. minkštųjų kviečių derlius turėtų sudaryti 125,84 mln. t, tai 0,65 mln. t daugiau nei buvo 2023 m. Minkštųjų kviečių derliaus prognozė padidinta Italijoje, Ispanijoje, bet mažesnis derlius prognozuojamas Prancūzijoje, Lenkijoje.

Coceral 2023 m. gruodžio mėn. padidino 2024 m. miežių derliaus prognozę ES šalyse iki 50,72 mln. t, tai būtų 3,10 mln. t daugiau, palyginti su 2023 m. Didesnis miežių derlius  2024 m. turėtų būti Ispanijoje, Danijoje, Suomijoje, bet mažesnis Prancūzijoje, Vengrijoje ir Čekijoje.

2024 m. kukurūzų derliaus prognozė ES šalyse, palyginti su 2023 m., padidinta 1,90 mln. t ir turėtų sudaryti 63,67 mln. t. 2024 m. kukurūzų derlius didesnis nei 2023 m. prognozuojamas Italijoje, Vengrijoje, Bulgarijoje.

Coceral naujausiais duomenimis, 2024 m. rugių derliaus prognozė ES šalyse turėtų sudaryti 7,78 mln. t ir tai būtų 0,47 mln. t daugiau, palyginti su 2023 m., o avižų – 1,45 mln. t daugiau ir turėtų sudaryti 6,85 mln. t.

2024 m. rapsų derliaus prognozė ES šalyse pagal 2023  m. gruodžio mėn. duomenis turėtų sudaryti 19,37 mln. t, tai būtų 3,40 mln. t daugiau, palyginti su 2023 m. Prognozuojamas didesnis rapsų pasėlių derlingumas, kuris turėtų padidinti rapsų derlių.

Šaltinis Coceral

Scroll to Top