ES šalyse 2024 m. prognozuojamas didesnis grūdų, bet mažesnis rapsų derlius nei 2023 m.

Grįžti atgal

Europos Sąjungos grūdų prekybos asociacijos (toliau – Coceral) 2024 m. kovo mėn. duomenimis, ES šalyse 2024 m. prognozuojamas 275,20 mln. t grūdų derlius, tai būtų 1,14 mln. t daugiau nei buvo prognozuota 2023 m. gruodžio mėn. bei 4,60  mln. t daugiau, palyginti su 2023 m. Rekordiniai krituliai 2023 m. pabaigoje turėjo didelės neigiamos įtakos žieminių javų sėjai šiaurės vakarų Europoje (Prancūzijoje, Vokietijoje, Baltijos šalyse, Lenki-joje), bet Ispanijoje 2024 m. grūdų derlius numatomas gerokai didesnis, palyginti su 2023 m.

Coceral naujausios prognozės duomenimis, ES šalyse 2024 m. minkštųjų kviečių derlius turėtų sudaryti 123,23 mln. t, tai 2,61 mln. t mažiau nei buvo prognozuota 2023 m. gruodžio mėn. bei 2,75 mln. t mažiau nei buvo 2023 m. Minkštųjų kviečių derliaus prognozė sumažinta Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje ir Vengrijoje.

Coceral kovo mėn. padidino 2024 m. miežių derliaus prognozę ES šalyse iki 52,84 mln. t, tai būtų 2,12 mln. t daugiau nei buvo prognozuota 2023 m. gruodžio mėn. bei 4,09 mln. t daugiau, palyginti su 2023 m. Danijoje, Suomijoje ir Ispanijoje prognozuojamas gausesnis miežių derlius nei 2023 m.

2024 m. kukurūzų derliaus prognozė ES šalyse padidinta 0,65 mln. t (iki 64,32 mln. t) ir, palyginti

su 2023 m., ji turėtų būti didesnė 1,82 mln. t. Didesnis kukurūzų derlius prognozuojamas Prancūzijoje, Ispanijoje, Bulgarijoje ir Kroatijoje.

Coceral kovo mėn. duomenimis, 2024 m. rugių derliaus prognozė ES šalyse padidinta nuo 7,78 iki 7,83 mln. t ir tai būtų 296 tūkst. t daugiau, palyginti su 2023 m. Avižų derliaus prognozė analizuojamu laikotarpiu padidinta nuo 6,85 mln. t iki 6,89 mln. t ir tai būtų 1,26 mln. t daugiau nei 2023 m.

2024 m. rapsų derliaus prognozė ES šalyse pagal šių metų kovo mėn. duomenis sumažinta 0,24 mln. t (iki 19,13 mln. t), tai būtų 925 tūkst. t mažiau, palyginti su 2023 m.

 

Šaltinis Coceral

Scroll to Top