Ekologiškų grūdų supirkimo kiekis ir kaina 2023 m. sumažėjo

Grįžti atgal

Ekologiškų grūdų supirkimo kiekis 2023 m., palyginti su 2022 m., sumažėjo 2,49 proc. Sertifikuotos Lietuvos ekologiškų grūdų perdirbimo ir prekybos įmonės 2023 m. iš Lietuvos augintojų supirko 140,69 tūkst. t ekologiškų grūdų, iš kurių ekologiški kviečiai sudarė 47,55 proc., avižos – 24,08 proc., pupos – 7,77 proc., žirniai – 7,58 proc., rugiai – 4,29 proc., grikiai – 4,10 proc., miežiai – 2,78 proc., kvietrugiai – 1,00 proc., kukurūzai – 0,48 proc., lubinai – 0,38 proc. Ekologiškų grikių supirkimo kaina 2023 m., palyginti su 2022 m., sumažėjo 42,34 proc., miežių – 39,10 proc., kukurūzų – 35,74 proc., kviečių – 31,94 proc., žirnių – 29,65 proc., rapsų – 25,25 proc., lubinų – 22,75 proc., rugių – 22,03 proc., kvietrugių – 16,66 proc., pupų – 16,48 proc., avižų – 13,27 proc. Ekologiškų rugių vidutinė supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu sudarė 221,76 EUR/t, avižų – 241,10 EUR/t, kukurūzų – 246,31 EUR/t, miežių – 250,94 EUR/t, kvietrugių – 263,45 EUR/t, kviečių – 264,32 EUR/t, žirnių – 387,76 EUR/t, lubinų – 452,22 EUR/t, pupų – 480,86 EUR/t, grikių – 515,84 EUR/t. Ekologiškų kviečių supirkimo kaina Lietuvoje praėjusiais metais buvo 10,03 proc. didesnė nei įprastinių kviečių, miežių – 10,74 proc., kukurūzų – 16,16 proc., kvietrugių – 30,64 proc., avižų – 38,42 proc., grikių – 41,73 proc., rapsų – 47,35 proc., rugių – 52,71 proc., žirnių – 67,66 proc., pupų – 85,54 proc. 2023 m. ekologiškų rapsų sėklų buvo supirkta iš Lietuvos augintojų 1,94 tūkst. t, sojos – 1,29 tūkst. t, o vidutinė ekologiškų rapsų sėklų supirkimo kaina sudarė 682,50 EUR/t, sojos – 731,77 EUR/t.

2023 m. sertifikuotos Lietuvos ekologiškų grūdų perdirbimo ir prekybos įmonės eksportavo 94,36 proc. supirktų iš Lietuvos augintojų ir importuotų ekologiškų grūdų. Praėjusiais metais sertifikuotos Lietuvos ekologiškų grūdų perdirbimo ir prekybos įmonės eksportavo 144,74 tūkst. t ekologiškų grūdų. Ekologiški kviečiai sudarė 50,04 proc. visų ekologiškų grūdų eksporto iš Lietuvos, avižos – 23,33 proc., pupos – 7,70 proc., žirniai – 7,22 proc., grikiai – 4,35 proc., rugiai – 3,80 proc., kvietrugiai – 1,96 proc., miežiai – 1,25 proc. lubinai – 0,37 proc. Ekologiškų grikių eksporto vidutinė kaina analizuojamu laikotarpiu buvo 769,09 EUR/t, pupų – 592,83 EUR/t, lubinų – 542,83 EUR/t, žirnių – 520,18 EUR/t, kvietrugių – 395,00 EUR/t, kviečių – 360,15 EUR/t, rugių – 345,35 EUR/t, avižų – 332,88 EUR/t, miežių – 304,66 EUR/t. 2023 m. buvo išvežta iš Lietuvos į kitas ES šalis 0,64 tūkst. t ekologiškų rapsų, 0,88 tūkst. t sojos, o ekologiškų rapsų vidutinė išvežimo kaina sudarė 840,24 EUR/t, sojos – 776,95 EUR/t.

Sertifikuotos Lietuvos ekologiškų grūdų perdirbimo ir prekybos įmonės 2023 m. į Lietuvą importavo 12,70 tūkst. t ekologiškų grūdų. Daugiausia įvežė ekologiškų avižų (26,92 proc.), kviečių (17,94 proc.) ir grikių (16,63 proc.). Praėjusiais metais Lietuvos ekologiškų grūdų perdirbimo įmonėse buvo perdirbta 13,86 tūkst. t ekologiškų grūdų, iš kurių daugiausia – kviečių, grikių ir pupų.

 

Šaltinis – ŽŪDC (LŽŪMPRIS)

Scroll to Top