Ekologiškai užaugintų galvijų skerdimų skaičius Lietuvoje 2023 m. sumažėjo

Grįžti atgal

2023 m., palyginti su 2022 m., sertifikuotose įmonėse ir ūkiuose buvo paskersta 6,24 proc. mažiau ekologiškai užaugintų galvijų (7 546 vnt.) ir pagaminta 9,13 proc. mažiau galvijienos skerdenų (2 240,57 t). Paskerstų supirktų, savų užaugintų ir atliekant skerdimo paslaugą galvijų vidutinis skerdenos svoris analizuojamu laikotarpiu sudarė 296,92 kg ir buvo 3,09 proc. mažesnis nei 2022 m. Praėjusiais metais paskerstų ekologiškai užaugintų galvijų skaičius sudarė 4,86 proc. visų paskerstų galvijų Lietuvoje. 2023 m. vidutinė ekologiškai užaugintų galvijų supirkimo gyvojo svorio kaina, palyginti su 2022 m., sumažėjo 5,42 proc. ir sudarė 182,19 EUR/100 kg (be PVM). Analizuojamu laikotarpiu vidutinė ekologiškai užaugintų galvijų supirkimo gyvojo svorio kaina buvo 10,14 proc. didesnė nei įprastinių galvijų. Vidutinė ekologiškai užaugintų galvijų supirkimo pagal skerdenas kaina 2023 m., palyginti su 2022 m., sumažėjo 8,54 proc. ir sudarė 355,14 EUR/100 kg (be PVM). Tai 11,30 proc. didesnė supirkimo pagal skerdenas kaina nei įprastinių galvijų.

Šaltinis – ŽŪDC (LŽŪMPRIS)

Scroll to Top