2023 m. kombinuotųjų pašarų gamyba Lietuvoje nežymiai didėjo

Grįžti atgal

Pernai metais lyginant su 2022 m. kombinuotųjų pašarų ir premiksų gamyba Lietuvoje augo nežymiai – 1,4 proc. arba 15,24 tūkst. t ir sudarė 1071,93 tūkst. t. Infliacija, išaugusios energijos kainos, ekonominis neapibrėžtumas dėl geopolitinių neramumų, turėjo neigiamos įtakos šalies ekonominiam augimui, taip pat atsiliepė ir kombinuotųjų pašarų sektoriui. Sparčiai augę sąnaudų kaštai ir palyginti su jais saikingiau didėjusios kiaulienos kainos įtakojo 4,8 proc. (10,52 tūkst. t) mišinių kiaulėms gamybos sumažėjimą. Analizuojamu laikotarpiu 5,0 proc.(393 kg) sumažėjo ir premiksų gamyba, nors pardavimai vidaus rinkoje padidėjo 6,9 proc. (279 t). Lietuvoje, kaip ir daugumoje ES šalių mažėja galvijų skaičius, tačiau pernai metais, lyginant su 2022 m. dėl sausrų ir mažesnės išaugintos žaliųjų pašarų masės mišinių galvijams gamyba padidėjo  1,7 proc. (5,80 tūkst. t), o pardavimai vidaus rinkoje augo 15 proc. (15,50 tūkst. t).  Pernai metais, lyginant su 2022 m. lesalų paukščiams gamyba didėjo 4,5 proc. (14,00 tūkst. t), o ėdalo katėms ir šunims gamyba, atitinkamai 3,8 proc. (4,45 tūkst. t) ir 25,0 proc. (5,27 tūkst. t).

Didžiausią dalį 2023 m. kombinuotųjų pašarų gamybos struktūroje sudarė mišiniai galvijams ir lesalai paukščiams, atitinkamai 32,9 proc. (352,16 tūkst. t) ir 30,0 proc. (321,74 tūkst. t). Mišiniai kiaulėms pernai metų kombinuotųjų pašarų gamybos struktūroje sudarė 19,4 proc. (207,90 tūkst. t), kačių ėdalas ir kiti, niekur nepriskirti mišiniai (KN 10.91.10.39.00) atitinkamai 11,4 proc. (122,18  tūkst. t) ir 3,2 proc. (30,00 tūkst. t), šunų ėdalas – 2,4 proc. (26,37 tūkst. t), premiksai – 0,7 proc. (7,54 tūkst. t).

2023 m. buvo parduota 730,78 tūkst. t kombinuotųjų pašarų ir premiksų, iš to skaičiaus 68,2 proc. (498,04 tūkst. t) sudarė pardavimai vidaus rinkoje, 22,4 proc. (163,67 tūkst. t) ES rinkoje ir 9,4 proc. (69,07 tūkst. t) trečiųjų šalių rinkose. Palyginti su 2022 m., kombinuotųjų pašarų ir premiksų pardavimai vidaus rinkoje pernai metais sumažėjo 0,5 proc. (2,72 tūkst. t), o eksportas į ES šalis – 21,2 proc. (44,00 tūkst. t), tačiau 24,45 proc. (13,80 tūkst. t) padidėjo eksportas į trečiąsias šalis. Bendrai kombinuotųjų pašarų ir premiksų prekyba 2023 m., palyginti su 2022 m., sumažėjo 4,3 proc. (32,89 tūkst. t).

Šaltinis:  ŽUIKVC (ŽŪMPRIS)

Scroll to Top