2020 m. žuvininkystės sektoriaus vidaus rinka

Grįžti atgal

2020-11-13 – Lietuvos akvakultūros įmonėse sunaudotų pašarų kiekis ir vertė 2020 01-06

2020-11-13 – Lietuvos akvakultūros įmonių ir ūkių vidutinis darbuotojų skaičius ir suminis dirbtų valandų skaičius 2020 01-06

2020-11-13 – Įveistų uždarųjų akvakultūros sistemų bendras tūris Lietuvoje 2020 01-06

2020-11-13 – Įveistų akvakultūros baseinų ir kanalų tūris Lietuvoje 2020 01-06

2020-11-13 – Įžuvintų akvakultūros tvenkinių plotas Lietuvoje 2020 01-06

2020-11-13 – Lietuvos akvakultūros įmonių realizuotos akvakultūros produkcijos kiekis ir vertė pagal realizacijos šalį 2020 01 06

2020-11-13 – Lietuvos akvakultūros įmonėse užaugintos ekologinės ir įprastinės gamybos akvakultūros produkcijos realizacijos kiekis ir vidutinė kaina pagal žuvų rūšis 2020 01-06

2020-11-13 – Lietuvos akvakultūros įmonių užaugintos ir realizuotos akvakultūros produkcijos kiekis ir vidutinė gamintojo kaina pagal akvakultūros metodus 2020 01-06

2020-11-13 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis pagal žuvų rūšis 2019 – 2020 m. I pusm.

2020-11-13 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis pagal gamybos tipus 2019 – 2020 m. I pusm.

2020-11-13 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintai produkcijai sunaudotų žuvų žaliavų kiekis ir vertė 2019 – 2020 m. I pusm.

2020-11-13 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis ir vertė 2019 – 2020 m. I pusm.

2020-09-28 – Žuvininkystės perdirbimo pramonės įmonių* turto ir įsipareigojimų duomenys 2018 – 2019 m. tūkst. EUR

2020-09-28 – Žuvininkystės perdirbimo pramonės įmonių pagamintų žuvų produktų pajamos ir parduoti kiekiai pagal rinkas 2018 – 2019 m. tūkst.

2020-09-28 – Žuvininkystės perdirbimo pramonės įmonių išlaidos* už parduotus pagamintus žuvų produktus ir suteiktas paslaugas, susijusias su žuvų produktų gamyba 2018 – 2019 m. tūkst. Eur

2020-09-28 – Žuvininkystės perdirbimo pramonės įmonių pajamos* už parduotus pagamintus žuvų produktus ir suteiktas paslaugas, susijusias su žuvų produktų gamyba, bei kitos pajamos 2018 – 2019 m. tūkst. Eur

2020-04-17 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis pagal žuvų rūšis 2018 – 2019 m. II pusm.

2020-04-17 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintai produkcijai sunaudotų žuvų žaliavų kiekis ir vertė 2018 – 2019 m. II pusm.

2020-04-17 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis ir vertė 2018 – 2019 m. II pusm.

2020-04-17 – Lietuvos akvakultūros įmonėse sunaudotų pašarų kiekis ir vertė 2018-2019 m.

2020-04-17 – Įveistų uždarųjų akvakultūros sistemų bendras tūris Lietuvoje 2018-2019 m.

2020-04-17 – Įveistų akvakultūros baseinų ir kanalų tūris Lietuvoje 2018-2019 m.

2020-04-17 – Įžuvintų akvakultūros tvenkinių plotas Lietuvoje 2018-2019 m.

2020-04-17 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis pagal gamybos tipus 2018 – 2019 m. II pusm.

2020-04-17 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse dirbančių darbuotojų vidutinis metinis skaičius ir dirbtos valandos 2018–2019 m.

Scroll to Top