2019 m. žuvininkystės sektoriaus vidaus rinka

Grįžti atgal

2019-10-11 – Lietuvos akvakultūros įmonėse sunaudotų pašarų kiekis ir vertė 2019 01-06

2019-10-11 – Lietuvos akvakultūros įmonių ir ūkių vidutinis darbuotojų skaičius ir suminis dirbtų valandų skaičius 2019 01-06

2019-10-11 – Įveistų uždarųjų akvakultūros sistemų bendras tūris Lietuvoje 2019 01-06

2019-10-11 – Įveistų akvakultūros baseinų ir kanalų tūris Lietuvoje 2019 01-06

2019-10-11 – Įžuvintų akvakultūros tvenkinių plotas Lietuvoje 2019 01-06

2019-10-11 – Lietuvos akvakultūros įmonių realizuotos akvakultūros produkcijos kiekis ir vertė pagal realizacijos šalį 2019 01-06

2019-10-11 – Lietuvos akvakultūros įmonėse užaugintos ekologinės ir įprastinės gamybos akvakultūros produkcijos realizacijos kiekis ir vidutinė kaina pagal žuvų rūšis 2019 01-06

2019-10-11 – Lietuvos akvakultūros įmonių užaugintos ir realizuotos akvakultūros produkcijos kiekis ir vidutinė gamintojo kaina pagal akvakultūros metodus 2019 01-06

2019-08-14 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse dirbantys darbuotojų skaičius ir dirbtos valandos 2018–2019 m. I pusm.

2019-04-12 – Lietuvos akvakultūros įmonėse sunaudotų pašarų kiekis ir vertė 2017-2018 m.

2019-04-12 – Lietuvos akvakultūros įmonių ir ūkių vidutinis darbuotojų skaičius ir suminis dirbtų valandų skaičius 2017-2018 m.

2019-04-12 – Įveistų uždarųjų akvakultūros sistemų bendras tūris Lietuvoje 2017-2018 m.

2019-04-12 – Įveistų akvakultūros baseinų ir kanalų tūris Lietuvoje 2017-2018 m.

2019-04-12 – Įžuvintų akvakultūros tvenkinių plotas Lietuvoje 2017-2018 m.

2019-04-12 – Lietuvos akvakultūros įmonių realizuotos akvakultūros produkcijos kiekis ir vertė pagal realizacijos šalį 2017-2018 m.

2019-04-12 – Lietuvos akvakultūros įmonėse užaugintos ekologinės ir įprastinės gamybos akvakultūros produkcijos realizacijos kiekis ir vidutinė kaina pagal žuvų rūšis 2017-2018 m.

2019-04-12 – Lietuvos akvakultūros įmonių užaugintos ir realizuotos akvakultūros produkcijos kiekis ir vidutinė gamintojo kaina pagal žuvų rūšis ir akvakultūros metodus 2017-2018 m.

Scroll to Top