2019-08-01 mėnesio ataskaitos

Grįžti atgal

1. Galvijų pasiskirstymas pagal savivaldybes 2019-08-01

2. Galvijų pasiskirstymas pagal apskritis 2019-08-01

3. Galvijų pasiskirstymas pagal savivaldybes 2019-08-01 (ž. ū. b. ir kitos įmonės)

4. Galvijų skerdimai nuo 2019-01-01 iki 2019-08-01 (skerdimai skerdyklose, savo reikmėms ir priverstiniai)

5. Galvijų likvidavimo nuo 2019-01-01 iki 2019-08-01 duomenys

6. Ūkių pasiskirstymas pagal karvių skaičių Lietuvoje 2019-08-01 [1]

7. Ūkių pasiskirstymas pagal karvių skaičių Lietuvoje 2019-08-01 [2]

8. Ūkių pasiskirstymas pagal karvių skaičių Lietuvoje 2019-08-01 [3]

9. Karvių ir telyčių pasiskirstymas pagal veisles 2019-08-01

10. Ūkių pasiskirstymas pagal galvijų skaičių Lietuvoje 2019-08-01 [1]

11. Ūkių pasiskirstymas pagal galvijų skaičių Lietuvoje 2019-08-01 [2]

12. Ūkių pasiskirstymas pagal galvijų skaičių Lietuvoje 2019-08-01 [3]

13. Galvijų pasiskirstymas pagal veisles 2019-08-01

14. Galvijų pasiskirstymas pagal lytis ir amžiaus grupes 2019-08-01

15. Mėsinių ir mišrūnų veislių telyčių ir karvių pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 2019-08-01

16. Avių ir ožkų laikytojų pasiskirstymas 2019-08-01

17. Avių ir ožkų pasiskirstymas pagal lytis 2019-08-01

18. Ėriavedžių ir ožkavedžių laikytojų pasiskirstymas 2019-08-01

19. Ūkių pasiskirstymas pagal avių skaičių Lietuvoje 2019-08-01

20. Ūkių pasiskirstymas pagal ožkų skaičių Lietuvoje 2019-08-01

21. Registruotų bandų ir gyvulių skaičius 2019-01-01–2019-08-01

22. Galvijų, avių, ožkų, kiaulių ir arklių skerdimai skerdimo įmonėse nuo 2019-01-01 iki 2019-08-01

23. Galvijų, avių, ožkų ir arklių kritimai 2019-01-01–2019-08-01

24. Gyvulių eksportas 2019-01-01–2019-08-01

25. Gyvulių importas 2019-01-01–2019-08-01

26. Gyvulių bandų registracijos ataskaita 2019-08-01

27. Arklių pasiskirstymas pagal savivaldybes 2019-08-01

28. Ūkiniai gyvūnai bandomis ir skaičiais 2019-08-01

29. Kiaulių bandų ir kiaulių skaičius pagal kiaulių ūkio dydį 2019-08-01

30. Kiaulių laikytojų ir kiaulių skaičius pagal kiaulių ūkio dydį 2019-08-01

31. Grynaveislių mėsinių ir mėsinių mišrūnų galvijų pasiskirstymas pagal veisles 2019-08-01

32. Laikytojų, bandų ir laikymo vietų skaičius 2019-08-01

33. Ūkinių gyvūnų atvedimų skaičius 2019-01-01-2019-08-01

Scroll to Top