2017-03-01 mėnesio ataskaitos

Grįžti atgal

1. Galvijų pasiskirstymas pagal savivaldybes 2017-03-01

2. Galvijų pasiskirstymas pagal apskritis 2017-03-01

3. Galvijų pasiskirstymas pagal savivaldybes 2017-03-01 (ž. ū. b. ir kitos įmonės)

4. Galvijų skerdimai nuo 2017-01-01 iki 2017-03-01 (skerdimai skerdyklose, savo reikmėms ir priverstiniai)

5. Galvijų likvidavimo nuo 2017-01-01 iki 2017-03-01 duomenys

6. Ūkių pasiskirstymas pagal karvių skaičių Lietuvoje 2017-03-01 [1]

7. Ūkių pasiskirstymas pagal karvių skaičių Lietuvoje 2017-03-01 [2]

8. Ūkių pasiskirstymas pagal karvių skaičių Lietuvoje 2017-03-01 [3]

9. Karvių ir telyčių pasiskirstymas pagal veisles 2017-03-01

10. Ūkių pasiskirstymas pagal galvijų skaičių Lietuvoje 2017-03-01 [1]

11. Ūkių pasiskirstymas pagal galvijų skaičių Lietuvoje 2017-03-01 [2]

12. Ūkių pasiskirstymas pagal galvijų skaičių Lietuvoje 2017-03-01 [3]

13. Galvijų pasiskirstymas pagal veisles 2017-03-01

14. Galvijų pasiskirstymas pagal lytis ir amžiaus grupes 2017-03-01

15. Mėsinių ir mišrūnų veislių telyčių ir karvių pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 2017-03-01

16. Avių ir ožkų laikytojų pasiskirstymas 2017-03-01

17. Avių ir ožkų pasiskirstymas pagal lytis 2017-03-01

18. Ėriavedžių ir ožkavedžių laikytojų pasiskirstymas 2017-03-01

19. Ūkių pasiskirstymas pagal avių skaičių Lietuvoje 2017-03-01

20. Ūkių pasiskirstymas pagal ožkų skaičių Lietuvoje 2017-03-01

21. Registruotų bandų ir gyvulių skaičius 2017-01-01–2017-03-01

22. Galvijų, avių, ožkų, kiaulių ir arklių skerdimai skerdimo įmonėse nuo 2017-01-01 iki 2017-03-01

23. Galvijų, avių, ožkų ir arklių kritimai 2017-01-01–2017-03-01

24. Gyvulių eksportas 2017-01-01–2017-03-01

25. Gyvulių importas 2017-01-01–2017-03-01

26. Gyvulių bandų registracijos ataskaita 2017-03-01

27. Arklių pasiskirstymas pagal savivaldybes 2017-03-01

28. Ūkiniai gyvūnai bandomis ir skaičiais 2017-03-01

29. Kiaulių bandų ir kiaulių skaičius pagal kiaulių ūkio dydį 2017-03-01

30. Kiaulių laikytojų ir kiaulių skaičius pagal kiaulių ūkio dydį 2017-03-01

Scroll to Top