Ūkinių gyvūnų veislininkystės informacinė sistema

Grįžti atgal

Administruojant Ūkinių gyvūnų veislininkystės informacinę sistemą (toliau – ŪGVIS) šiuo metu yra sukaupta 2 mln. 700 tūkst. įrašų apie veislinius ūkinius gyvūnus (galvijus, ožkas, avis, kiaules, arklius). Šia informacija naudojasi 3 150 naudotojų Lietuvoje. Pagal ŪGVIS duomenis atliekami ūkinių gyvūnų eksterjero, produktyvumo, genetiniai vertinimai. Pripažintos veislininkystės institucijos išduoda tapatybės nustatymo dokumentus, kilmės dokumentus, pažymėjimus bei sertifikatus. 2017 m. pripažintos veislininkystės institucijos, vykdydamos selekcines programas, į Kilmės knygas įrašė 50 143 ūkinius gyvūnus bei išdavė 2 000 kilmės pažymėjimų ir sertifikatų.

Ūkinių gyvūnų bandų gerinimas neįmanomas be sistemingos apskaitos tvarkymo. Ženklinimas, kilmės duomenų apskaita, veislinių ir produktyviųjų savybių vertinimas, atranka ir porų parinkimas – atskirų ūkinių gyvūnų bandų ir visos veislės gerinimo pagrindas.

Kartu su pieninių galvijų, mėsinių galvijų, arklių, kiaulių, ožkų ir avių augintojais norėtume pasidžiaugti gautais rezultatais ir, be abejo, padėkoti visiems socialiniams partneriams už prasmingą bendradarbiavimą, nes galutiniai jo rezultatai labai svarbūs ir naudingi tolimesniam sėkmingam ūkio planavimui ir valdymui.

Veislinių gyvulių apskaitos skyrius (nuostatai)

Ūkinių gyvūnų augintojai, Lietuvoje užsiimdami ūkinių gyvūnų veislininkyste, siekia kuo geresnių savo darbo rezultatų ir kuo kokybiškesnės produkcijos. Ūkinių gyvūnų augintojas privalo žinoti ne tik tai, kiek užaugina produkcijos, bet ir kokią naudoja genetinę medžiagą, nes tai lemia ūkinių gyvūnų veislininkystės rezultatus. Efektyviai dirbant šioje srityje labai svarbu kaupti ir analizuoti su ūkinių gyvūnų produktyvumu, genetinės kokybės tyrimu ir kilmės nustatymu susijusius duomenis, užtikrinti operatyvų duomenų perdavimą į bendrą duomenų bazę, kur jie būtų apibendrinti, leistų nustatyti veislinę vertę ir laiku ją pateikti visiems gyvulių veislininkystės vykdytojams. Viena iš ŽŪDC funkcijų yra administruoti Ūkinių gyvūnų veislininkystės informacinę sistemą (toliau – ŪGVIS), kurios tikslas – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, administruoti ir tvarkyti veislinių ūkinių gyvūnų duomenis, užtikrinti jų atsekamumą ir juos teikti ūkinių gyvūnų augintojams, pripažintoms veislininkystės organizacijos, mokslo bei mokymo įstaigoms, valstybės institucijoms ir kt.

ŪGVIS sudaro šeši posistemiai:

  • Pieninių galvijų veislininkystės posistemis (PGVP);
  • Mėsinių galvijų veislininkystės posistemis (MGVP);
  • Arklių veislininkystės posistemis (ARVP);
  • Avių veislininkystės posistemis (AVP);
  • Ožkų veislininkystės posistemis (OVP);
  • Kiaulių veislininkystės posistemis (KVP).

ŽŪDC Veislinių gyvulių apskaitos skyrius:

  • konsultuoja gyvulininkystės ir veislininkystės specialistus su veislininkystės informacinėmis sistemomis susijusiais klausimais;
  • kasmet leidžia Tiriamųjų karvių bandų produktyvumo apyskaitą.

Statistinė informacija

Žemėlapiai

E. paslaugos

Scroll to Top