Ūkininkų ūkių registras

Grįžti atgal

Žemės ūkio subjektų registrų skyrius (nuostatai)

  • administruoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registrą bei Ūkininkų ūkių registrą;
  • administruoja Žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimo informacinę sistemą;
  • apskaičiuoja lengvatiniu akcizu apmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, kiekius pagal produkcijos rūšis ir teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenis ir informaciją, reikalingus administruoti gazolių įsigijimą;
  • apskaičiuoja žemės ūkio valdos ar ūkio bendrąjį standartinį gamybinį pelną ir ekonominį dydį, išreiškiamą ekonominio dydžio vienetais (EDV);
  • apskaičiuoja produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdų ekonominį dydį (VED);
  • priima iš žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių Žemės ūkio bendrovės (įmonės) gamybinių-finansinių rodiklių statistinės ataskaitos 1ŽŪ (metinės) formas, jas apdoroja, kaupia ir saugo jose pateiktą informaciją; kasmet pagal Oficialiosios statistikos darbų programą atlieka atrankinį statistinį darbą (tyrimą) „Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybiniai-finansiniai rodikliai“, parengia šių rodiklių ataskaitinių metų suvestinę ir pateikia duomenis atsakingoms institucijoms;
  • išduoda savivaldybių administracijoms ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų blankus, tvarko išduodamų blankų apskaitą;
  • organizuoja ir vykdo žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvito blankų pardavimą fiziniams arba juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ar jų padaliniams, kurie gauna žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą.

ŽINOTINA. VĮ ŽŪDC klientai priimami antradieniais nuo 8.00 iki 18.00 val., o trečiadienį – ketvirtadienį, nuo 8.00 iki 17.00 val., pietų pertrauka visomis darbo dienomis yra nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

Maloniai prašome, kad, prieš atvykdami pateikti prašymus, atsiimti blankų, pažymų, kitų dokumentų, informuotumėte Klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojus el. paštu [email protected] arba tel.   8 5 266 0620.

Scroll to Top