Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinė sistema

Grįžti atgal

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos (LŽŪMPRIS) paskirtis – įgyvendinti Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus dėl žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacijos rinkimo ir ataskaitų Europos Komisijai bei EUROSTAT-ui rengimo ir teikimo.
Tenkinti vidaus vartotojų – valstybės administravimo, savivaldos, statistikos ir kitų institucijų bei ūkio subjektų žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacijos poreikius.
Stebėti ir analizuoti vidaus ir užsienio valstybių žemės ūkio ir maisto produktų rinkas.
Prognozuoti situacijas vidaus ir užsienio valstybių žemės ūkio ir maisto produktų rinkose ir apie rezultatus informuoti valstybės administravimo, savivaldos ir kitas institucijas bei žemės ūkio ir perdirbamosios pramonės subjektus.
Vykdyti Žemės ūkio ministerijos pavestas ekspertinės veiklos užduotis.

Scroll to Top